Ana sayfa / Klima sistemleri

Klima sistemleri

KLİMA SİSTEMLERİ

Tam havalı klima sistemleri

Tam havalı klima sistemlerin avantajları

Merkezi Klima Cihazının,yerleşim alanları dısında makina dairesinde tesis edilmesi filitrasyon,koku ve ses kontrollerinin istendiği sekilde daha rahat yapılmasını sağlar.Boru bağlantılarının ,drenaj borularının elektrik hatlarınınfilitrelerin klimatize saha dışında olması,bunların bakımını kolaylaştırması yanında; bunların ayak altından uzaklaşmasından dolayı hasar görmelerini de önler.Dış hava sıcaklığının,oda sıcaklığından düşük olduğu zamanlarda,soğutucu cihazları devre dışı bırakarak dış hava ile soğutma olanağı vardır.Mevsimsel change-over yapılması, ve otomatik kontrol uygulaması çok kolaydır.Zonlama yapılması, fileksibilite ve nem kontrolü sağlaması her mevsim için geçerlidir.Isı geri kazanım oranlarının kullanılması imkanını sağlar.İyi bir hava dağılımı yapılmasına imkan sağlar.Büyük miktar egzost gerektiren tasarımlarda,çok rahatlıkla dış hava temini imkanı getirir.Kışın nemlendirme yapılması uygundur.

Tam havalı klima sistemlerin dezavantajları

Tam havalı klima sistemi kanal içinde ilave bir Yükseklik gerektiğinden, binanın yükselmesine neden olur. Çevre zonların ısıtılmasında kullanıldığı zaman kullanım saatleri dışında da, fanların çalışmasını gerektirir. Kanallarda hava balansının yapılması zor bir işlemdir. Çevresel zonlardaki ısıtma hava ile yapılması halinde, sulu sistemlere nazaran daha kullanıma hazırdır. Uç elemanlara ulaşmak için bırakılacak müdahale kapakları,mimari,dekorasyon sorunu yaratır.İç soğutma yükünün fazla olması,daha büyük hava miktarları gerektirecektir.Neticede mimar ile birlikte fazla çalışmak gerekecektir.

Sabit Havalı Tek Kanallı Tek Zonlu Klima Sistemleri

Sabit havalı tek kanallı tek zonlu klima sistemleri en basit, tek bir zona hizmet eden, sıcaklık kontrollü bir sistemdir. Dikkatli bir dizayn ile, sistemin hizmet ettiği hacmin sıcaklık ve nem kontrolü çok güzel yapılabilmektedir. Sistem istenildiğinde, komşu sistemlere zarar vermeden durdurulabilir. Sisteme egzost fanı ilavesi ile ara mevsimlerde,uygun dış sıcaklıklarda,dış hava ile soğutma yapması sağlanabilir.Dönüş-egzost fanı kullanılmazsa (sabit dış hava çalışma durumunda)bu olanaktan yararlanılamaz.

Tekrar Isıtmalı(reheat) Klima Sistemleri

Tekrar ısıtmalı klima sistemleri Rehead sisteminde, hava miktarı, maksimum soğutma yükünün karşılanmasına göre seçilir. Soğutma yükünün azalması halinde, azalan yük miktarı kadar ısı, rehead serpantin vasıtası ile eklenerek, oda sıcaklığının sabit tutulması temin edilmektedir. Hava miktarı, birden çok mahal olması halinde her odanın max. Yük saatinde oluşan her odaya ait, o saatteki yükler toplamıdır.

 Rehead klima sistemin avantajları

Odada istenilen şartlar, hassas bir şekilde gerçekleştirilir. Laboratuvarlarda (yüksek egzost miktarı olan yerlerde) hastanelerde ameliyathanelerde,yoğun bakım ünitesi olan yerlerde kullanılır.

 Rehead klima sistemin dezavantajları

Çok pahalı bir işletme gideri vardır. Konfor Uygulamaları için bazı enerji yönetmeliklerine aykırıdır. Çift kanallı sistemlerde, merkezi santralde soğutulan ve ısıtılan hava, iki kanal ile mahallere gönderilmektedir.Burada her odada veya zonda, sıcak ve soğuk hava karışım valfiyle karıştırılıp istenilen maal şartları temin edilebilir. çift kanallı sistemler, sabit havalı veya VAV esaslı olarak dizayn edilirler.

 Değişken Hava Debili Havalı Klima Sistemleri 

(VAV klima sistemleri)

Değişken hava debili havalı klima VAV klima kutusu
Değişken hava debili havalı klima VAV klima kutusu

 

Değişken hava debili havalı klima VAV klima sistemlerinde odaya beslenecek hava bir merkezi santralde şartlandırılır (ısıtılır veya soğutulur) ve oda basınçlı bir kanal sistemi ve VAV kutuları yardımı ile odalara beslenir.Santral çıkışındaki hava şartları sabittir. Odaya verilen hava miktarı VAV kutuları vasıtası ile değiştirilerek değişken yükler karşılanır.Yaz kış bütün yıl boyunca santral çıkışındaki hava yaklaşık 16*C mertebesinde sabit bir sıcaklıktır. Soğutma gerekiyorsa odaya bir hava üflenir. Soğutma ihtiyacı azaldıkça, üflenen havada azalır. Ara mevsimlerde ve kışın soğutma grubunun çalışmasına gerek yoktur. Dış hava sıcaklığı düşük ise , damper ayarı ile dışarıdan daha fazla soğuk alarak bedava soğutma yapmak mümkündür.

Isıtma ihtiyacı doğduğunda, VAV kutusu çıkışındaki ısıtıcı devreye girerek istenilen sıcaklıkta bir havanın odaya üflemesi sağlanır. Bu ısıtıcı tercihen elektrikli ısıtıcı olmalıdır. Ancak uygulamada VAV kutusundaki ısıtma amacıyla sıcak su serpantinleri de kullanılmaktadır.Sıcak su ile ısıtma, tercih edilmesi gereken problemli bir uygulamadır. VAV kutuları beslenen soğuk hava miktarını odadan aldığı kumanda ile ayarlayarak odanın soğutma yükünü dengeler.Bütün sistemde hava kısılırsa, odalarda ısınma ve soğutma gerekmediği durumlarda besleme kanalındaki bir basınç sensörü yardımı ile santraldeki besleme fanı debisi azaltılarak kanallardaki basınç sabit tutulur. Egzost fanı debisi ile besleme fanına bağlı olarak değiştirilmektedir. VAV sisteminin başarılı uygulanması için seçilecek menfezin büyük önemi vardır. Menfezler, geniş aralıkta değişen besleme havası debisi şartlarında, odada ideal hava dağıtımını yapabilmektedirler. Menfezlerde düşük debilerde odada istenilen hava hareketi ve karışım sağlanmaz ve soğuk hava düşmeye başlar. Bunun için değişme oranı yüksek, yüksek indüksiyon oranlarını devam ettirebilen, hızlı hava karışımı ve iyi bir sirkülasyon sağlayan tipler seçilmelidir.

Sistemin Avantajları

 • İşletme maliyeti ve enerji gideri sabit debili konveksiyonel sisteme göre azdır.
 • Birçok sistemlerde başarı ile kullanılabilirler.
 • Yüksek ısıl konfor sağlar.
 • Esnek uygulanabilme ve yerleştirilebilme kabiliyetleri vardır.
 • Kullanılabilir döşeme alanı oranı yüksektir.
 • Sistem hava dengelemesini kendi kendine yapabilmektedir.
 • Değişen yüklere etkin bir biçimde cevap verirler.
 • Bina otomasyon sistemine bağlanabilirler.
 • Sessiz sistemlerdir.

Sistemin dezvantajları

 • Yalıtım maliyetleri diğer sistemlere göre daha yüksektir.
 • Değişen yüke bağlı olarak dış hava oranı değiştirilemediğinden, düşük yüklere yeterli hava beslemesi problem olmaktadır.
 • Belirli bir asma tavan yüksekliği gerektirirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonHemen Ara