Ana sayfa / Airfel Kombi Arıza Kodları

Airfel Kombi Arıza Kodları

Airfel Kombi Arıza Kodları

Airfel Ekofel Kombi Arıza Kodları

 

Airfel-Ecofel-kombi-ariza-kodlari

Kombinin Konumu
Musluk Ledi
Arıza Ledi Kalorifer  Ledi AÇIKLAMA
Kapalı devre su basıncı düşük AÇIK L AÇIK KAPALI Kombiye su doldurunuz
Ateşleme olduğu halde alev oluşmadı KAPALI AÇIK KAPALI Manuel reset yapınız
Emniyet termostadı kapaması AÇIK AÇIK KAPALI Manuel reset yapınız
Atık gaz arızası KAPALI AÇIK AÇIK Manuel reset yapınız
Kalorifer suyu sıcaklık sensör hatası KAPALI AÇIK L AÇIK L Yetkili servisi arayınız
Kullanım suyu sıcaklık sensör hatası AÇIK L AÇIK L KAPALI Yetkili servisi arayınız
Yanlış iyonizasyon AÇIK L AÇIK AÇIK L Yetkili Servisi arayınız
Kombi konfigürasyon hatası -1 -1 -1 Yetkili servisi arayınız
Pompa blokajı AÇIK AÇIK AÇIK Normal çalışma
Baca modu (Test modu) AÇIK L AÇIK L AÇIK L Yetkili servis kullanır
Kalorifer sistemi talebi KAPALI KAPALI AÇIK L Normal çalışma
Kullanım suyu talebi AÇIK L KAPALI KAPALI Normal çalışma
Kalorifer devresi donma koruma uygulamsı AÇIK L AÇIK L1 KAPALI Normal çalışma
OFF/RESET Modu AÇIK L1 KAPALI KAPALI Normal çalışma
Kış modu + Kullanım suyu modu aktif
ve bekleme durumunda AÇIK KAPALI AÇIK Normal çalışma
Kış modu + Kullanım suyu modu inaktif ve bekleme durumunda        KAPALI       KAPALI Normal çalışma
AÇIK
Yaz modu + Kullanım suyu modu aktif ve bekleme durumunda       KAPALI       KAPALI Normal çalışma
AÇIK
Yaz modu + Kullanım suyu modu inaktif ve bekleme durumunda       KAPALI       KAPALI       KAPALI Normal çalışma

Airfel Digifel Kombi Arıza Kodları

DIGIFEL Arıza Sebebi Kontrol Merkezi Açıklama/Yapılacak Kontrol / Ölçülecek değer Sonuç
Arıza Kodu Problemli Ok
LP
Su basınç anahtarı Basınç sensörü Sistemde yeterli su olduğu halde arıza veriyorsa basınç anahtarını değiştiriniz. Arızalı ise değiştirin
Su basıncı Manometre üzerinden su basıncını kontrol ediniz. Müşterimize durum izah ediniz, gerekli müdahaleyi yapınız.
Tesisat Tesisat kaçak kontolü yapılmalı Müşterimize durum izah ederek, tesisatçıya yaönlendirin.
HL
Aşırı ısınma Limit termostat Limit termostat bimetal üzerinde ki ısı,oda sıcaklığına (20-25º) gelmesi beklendikten sonra,avometre omaj kademesinde alınarak limit termostat uçlarından ölçüm yapılır.                  ( 102°C±%4 ) Normal ısıda, kontak  kapalı devre değil ise limit termostatı değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Sirkülasyon pompası Sirkülasyon pompasının çalışıp çalışmadığını kontol edin. Çalışma gerilimi 220 VAC              direnci (256 kΩ) Kabloda kopuk var ise, ara kabloyu değiştiriniz.
Pompa da sıkışıklık var ise sıkışıklığı giderin. Sıkışıklık devam ediyor ise sirkülasyon pompasını değiştirin.
Sonraki kontrole geçiniz
Isı Sensörleri (NTC) Isı sensörleri ısı hissedemediğinde ana karta yanlış ısı bilgisi vereceğinden 102 ± 4 derecede limit termostat açar. Kontrolü sensör değerleri ölçülerek yapılır.
20º≈10.3KΩ-40º≈5,2KΩ-80º≈1,2KΩ
Sensörde 20º≈102KΩ-40º≈5KΩ – 80º≈1,5KΩ değerleri görülmüyorsa arızalı sensörü değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Kalorifer  ayar düğmesi maksimumda tutulup,gidiş dönüş vanaları kapatılarak kombi çalıştırılır.Kalorifer çalışması 80ºC ye  geldiğinde, kalorifer modu modülasyon ve termostat durma kontrolü yapılır. Maksimum ayarda 80 derecede cihaz
kapanmıyorsa, ana kartı değiştiriniz.
Sonraki kontrole geçiniz
Ana ısı eşanjörü Ana ısı eşanjörü çalışma sesi dinlenir. Ana ısı eşnajöründe kaynama sesi var ise, eşanjörde tıkanıklık olduğu anlaşılır. 1. aşamada eşanjr temizliği yapılmalıdır. Arıza devam ediyorsa eşanjör değiştirilir.
AF
Hava prosestatı Besleme voltajı Kombiye gelen besleme voltajı, 190 voltun altındaysa, fan motoru çalışma devri, yeterli hava basıncını sağlayamaz, prosestat konum değiştiremez. Müşterimize düşük voltajla ilgili açıklama yapınız.Otomatik voltaj regülatörü öneriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Sonraki kontrole geçiniz
Hermetik baca montaj kontrolü Baca montajı doğru olmadığında, fan çalışması ile prosestat konum değiştiremez. Baca montajı kontrol edilmelidir Baca bağlantılarını düzeltiniz Sonraki kontrole geçiniz
Fan motoru Fan motoru bobin direnci ölçülür. (24 kw 62kΩ, 28 kw 80kΩ ) Fan motorunu değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Prosestad Diyafram ve kontaklar, slikon hortum üflenerek kontrol edilir Siviç kontağı konum değiştirmiyorsa prosestatı değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Venturi Vebturi sökülerek kontrol edilir. Venturi içinde tıkanıklık var ise temizleyiniz. Eğer venturide erime var ise mutlaka gaz basınç değerlerini kontrol ediniz. Sonraki kontrole geçiniz
Ara kablo Ana kart ilgili soketle ( A-4 soket uçları), prosestat uçları arasında kablo kopuk kontrolü yapılır Kabloda kopuk var ise, ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Prosestat kontağını kapattığı, ana kart ilgili soketten (CN08  PF1-PF3 uçları) avometre omaj kademesinde ölçülerek  tespiti yapılmalıdır (CN08  PF1-PF3 uçları)  uçları kapalı devre
ise ana kartı değiştiriniz.
HB Isı sensör direncinin, kopuk(açık devre) olması durumunda, bu arıza kodu oluşur. Gidiş Isı Sensörü (NTC Gidiş suyu ısı hissedicisinin  (NTC) soketi çıkarılarak, avometre ile omaj kontrolü yapılır. Sensörde değer okunamıyorsa (Açık devre ise).Gidiş Isı sensörünü (NTC) değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Gidiş Sensörü ile, ana  kart ilgili soket arası ara kablo Kabloda  kopuk olduğunda bu arıza kodu oluşur. Avometre  omaj kademesinde, kablo kopuk kontrolü yapılır Ara kablonun sensör tarafı ile, CN04 5-6 uçları arasında, kopuk var ise ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Sensör den gelen bilginin Ana kart tarafından görülmediğinde, bu arıza kodu oluşur.Kontrolü sensör üzerinde  ölçülen değerin, ana kart                                                                                 A-1 soketi   1-2 nolu giriş uçlarında görülmesiyle yapılır Sensör değeri, soket te ilgili yerde görülüyorsa;ana kartı değiştiriniz
DB Kullanım suyu NTC sensörü arızası Kullanım suyu NTC Sensör değerleri ölçülmelidir. 20º≈12KΩ-40º≈5,KΩ-80º≈1,5KΩ Arızalı ise değiştirin Sonraki kontrole geçiniz
Ara bağlantı kablosu Sensör den gelen bilginin Ana kart tarafından görülmediğinde, bu arıza kodu oluşur.Kontrolü sensör üzerinde  ölçülen değerin, ana kart                                                                                 A-2 soketi   1-2 nolu giriş uçlarında görülmesiyle yapılır Arızalı ise değiştirin Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Ara bağlantı kablosu ve NTC de problem yoksa kartı değiştirn Arızalı ise değiştirin
ANAHTAR / ALEV KESİNTİSİ Alev kesintisi Ön ateşleme gaz basıncı Ön ateşleme gaz basıncı düşük olduğunda bu arıza kodu görülür. Manometre ile gaz ayarları kontrol edilir.Min 1.5 mbar olmalı ( Şebeke gaz basıncı : DG: 21 mbar LPG : 31 mbar olmalıdır.) Gaz ayarlarını düzeltiniz Sonraki kontrole geçiniz
Gaz valfi Gaz valfi emniyet bobinleri ölçülmeli ; EV1( 1-3) 6.5 KΩ EV2(3-4) 870 KΩ Modülasyon bobini : 78±6KΩ olmalıdır. Gaz valfi bobinleri arızalı ise,
gaz valfini değiştiriniz.
Sonraki kontrole geçiniz
Hermetik baca montaj kontrolü Atık gaz ile taze hava arasında karışım olduğunda, alev brülörün üzerinde uçuşarak yanacağından, iyonisazyon elektrodu alevi göremez Ara bağlantılar ve baca çıkışı kontrol edilmelidir Baca bağlantılarını sıkıştırınız Sonraki kontrole geçiniz
Ateşleme trafosu Ateşleme trafosu çalışma gerilimi 220 VAC olmalıdır. Karrtan çıkış var ateşleme yapmıyor ise; ateşleme trafosunu değiştirin.
İyonisazyon elektrodu İyonisazyon elektrodu iç yapısı (alev hissetme çubuğu ile kablo çıkışı ölçülerek sağlamlığı) kontrol edilmeli. İyonisazyon elektrodunu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ara kablo İyonisazyon çubuğu ara soketi ile karttaki giriş soketi arasında ki kablo da temazsızlık  olduğunda, bu arıza kodu oluşur.(Görülmesi gereken değer 0 Ω ) Ölçme sonucunda kapalı devre değil ise, ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart İyonisazyon çubuğu metal kısmınla, kart üzerinde ki ilgili soket girişi, avometre omaj kademesi ile kontrolü yapılır.( görülmesi gereken değer 0 Ω Ana kartı değiştiriniz
G1
Gaz valfi modülasyon bobini hatası: Gaz valfi modülasyon kabloları
kablo bağlantı soketleri
Gaz valfi bobinlerine yeterli miktarda voltaj ve akım gitmiyorsa anakart bu arızayı verir. LCD ekranda anahtar işareti görününce resete basıldığında resimdeki hata kodu görünecektir. Kablo bağlantısını düzeltin.
FR
Donma Kombi su sıcaklığı ve Kalorifer
NTC sensörü
Kalorifer NTC sensörü 2°C sıcaklığı algıladığında ana eşanjörde donma tespit eder ve anakart bu hatayı verir. LCD ekranda anahtar işareti görününce resete basıldığında resimdeki hata kodu görünecektir. Arızalı ise sensörü değiştirin. Değil ise ;
§ Kombideki suyu boşaltın.
§ Elektrik enerjisini kapatın.
§ Gaz vanasını kapatın.
§ Ana eşanjördeki ısı 5°C oluncaya kadar bekleyin
FP
Ana kart arızası Anakartta program yüklemesi yapılırken veya parametre eklerken hata oluşmuş ise bu hata belirir. LCD ekranda anahtar işareti görününce resete basıldığında resimdeki hata kodu görünecektir. Şebeke voltajını ve topraklamayı ölçün.Kart sokat bağlantılarını kontrol edin.Herşey normal ise kartı değiştirin.
BC Alev oluşmadı Ön ateşleme gaz basıncı Ön ateşleme gaz basıncı düşük olduğunda bu arıza kodu görülür. Manometre ile gaz ayarları kontrol edilir.Min 1.5 mbar olmalı ( Şebeke gaz basıncı : DG: 21 mbar LPG : 31 mbar olmalıdır.) Gaz ayarlarını düzeltiniz Sonraki kontrole geçiniz
Gaz valfi Gaz valfi emniyet bobinleri ölçülmeli ; A-6 soketi ( 1-3) 6.5 KΩ Modülasyon bobini : 80.5KΩ olmalıdır. Gaz valfi bobinleri arızalı ise,
gaz valfini değiştiriniz.
Sonraki kontrole geçiniz
Hermetik baca montaj kontrolü Atık gaz ile taze hava arasında karışım olduğunda, alev brülörün üzerinde uçuşarak yanacağından, iyonisazyon elektrodu alevi göremez Ara bağlantılar ve baca çıkışı kontrol edilmelidir Baca bağlantılarını sıkıştırınız Sonraki kontrole geçiniz
Ateşleme trafosu Ateşleme trafosu çalışma gerilimi 220 VAC olmalıdır. Karrtan çıkış var ateşleme yapmıyor ise; ateşleme trafosunu değiştirin.
İyonisazyon elektrodu İyonisazyon elektrodu iç yapısı (alev hissetme çubuğu ile kablo çıkışı ölçülerek sağlamlığı) kontrol edilmeli. İyonisazyon elektrodunu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ara kablo İyonisazyon çubuğu ara soketi ile karttaki giriş soketi arasında ki kablo da temazsızlık  olduğunda, bu arıza kodu oluşur.(Görülmesi gereken değer 0 Ω ) Ölçme sonucunda kapalı devre değil ise, ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart İyonisazyon çubuğu metal kısmınla, kart üzerinde ki ilgili soket girişi, avometre omaj kademesi ile kontrolü yapılır.( görülmesi gereken değer 0 Ω Ana kartı değiştiriniz

 

Airfel CALDARİELLO / RESIDENCE / RESIDENCE AR Kombi Arıza Kodları

CALDAROELLO / RESIDENCE / RESIDENCE AR Arıza Sebebi Kontrol Merkezi Açıklama/Yapılacak Kontrol / Ölçülecek değer Sonuç
Arıza Kodu veya Açıklaması Problemli Ok
YEŞİL Arıza değildir.
1.sn yanar 5 sn. söner
Kombi kapalı, elektrik şalteri açık.Kombi stand-by modunda, ısı talebi bekliyor
YEŞİL Arıza değildir.
0.5 sn yanar 0.5 saniye söner
 Kombi termostat yapmış
YEŞİL Arıza değildir.
0.125 sn yanar 0.125 saniye söner
Kombi ( S.A.R.A. / C.T.R.) Konumuna alındığında atşeleme olana kadar yeşil led hızlı hızlı yanıp söner
YEŞİL Arıza değildir.
Sabit
Kombi alev algıladığında, alevin oluştuğunu bir problem olmadığını göstrerir.
SARI Arıza değildir. Kombi kapalı konuma alınır. Oda termostatı devre dışı bırakılır.Mevsim seçim düğmesini ileri çekerek sağa doğru sonuna kadar çevrilir.Kombi 15 dk. Maksimum güçte çalışacaktır. Çalışma süresince sarı led yanıp sönecektir.
Yanıp sönme
Baca gazı analiz fonksiyonu çalıştırıldığında
sarı led yanıp sönerek çalışır.
SARI Kullanım suyu NTC sensörü arızası Kullanım suyu NTC Sensör değerleri ölçülmelidir. 20º≈12KΩ-40º≈5,KΩ-80º≈1,5KΩ Arızalı ise değiştirin Sonraki kontrole geçiniz
Sabit Ara bağlantı kablosu Ara bağlantı kablosunu ölçün Arızalı ise değiştirin Sonraki kontrole geçiniz
Kullanım suyu NTC arızası
Bu arıza oluştuğuna; kombi, kalorifer NTC sensörü ile ölçüm yapmaya devam edecektir. ( 55°C)
Ana kart Ara bağlantı kablosu ve NTC de problem yoksa kartı değiştirn Arızalı ise değiştirin
KIRMIZI Aşırı ısınma Limit termostat Limit termostat bimetal üzerinde ki ısı,oda sıcaklığına (20-25º) gelmesi beklendikten sonra,avometre omaj kademesinde alınarak limit termostat uçlarından ölçüm yapılır.                  ( 102°C±%4 ) Normal ısıda, kontak  kapalı devre değil ise limit termostatı değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Yanıp sönme Sirkülasyon pompası Sirkülasyon pompasının çalışıp çalışmadığını kontol edin. Çalışma gerilimi 220 VAC              direnci (3.devir 176 kΩ) Kabloda kopuk var ise, ara kabloyu değiştiriniz.
Pompa da sıkışıklık var ise sıkışıklığı giderin. Sıkışıklık devam ediyor ise sirkülasyon pompasını değiştirin.
Sonraki kontrole geçiniz
Aşırı ısınma arızası Isı Sensörleri (NTC) Isı sensörleri ısı hissedemediğinde ana karta yanlış ısı bilgisi vereceğinden 102 ± 4 derecede limit termostat açar. Kontrolü sensör değerleri ölçülerek yapılır. 20º≈12KΩ-40º≈5,KΩ-80º≈1,5KΩ Sensörde 20º≈102KΩ-40º≈5KΩ – 80º≈1,5KΩ değerleri görülmüyorsa arızalı sensörü değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Kalorifer  ayar düğmesi maksimumda tutulup,gidiş dönüş vanaları kapatılarak kombi çalıştırılır.Kalorifer çalışması 80ºC ye  geldiğinde, kalorifer modu modülasyon ve termostat durma kontrolü yapılır. Maksimum ayarda 80 derecede cihaz
kapanmıyorsa, ana kartı değiştiriniz.
Sonraki kontrole geçiniz
Ana ısı eşanjörü Ana ısı eşanjörü çalışma sesi dinlenir. Ana ısı eşnajöründe kaynama sesi var ise, eşanjörde tıkanıklık olduğu anlaşılır. 1. aşamada eşanjr temizliği yapılmalıdır. Arıza devam ediyorsa eşanjör değiştirilir.
KIRMIZI Alev oluşmadı Ön ateşleme gaz basıncı Ön ateşleme gaz basıncı düşük olduğunda bu arıza kodu görülür. Manometre ile gaz ayarları kontrol edilir.Min 1.5 mbar olmalı ( Şebeke gaz basıncı : DG: 21 mbar LPG : 31 mbar olmalıdır.) Gaz ayarlarını düzeltiniz Sonraki kontrole geçiniz
Gaz valfi Gaz valfi emniyet bobinleri ölçülmeli ; EV1( 1-3) 6.5 KΩ EV2(3-4) 870 KΩ Modülasyon bobini : 78±6KΩ olmalıdır. Gaz valfi bobinleri arızalı ise,
gaz valfini değiştiriniz.
Sonraki kontrole geçiniz
Sabit Hermetik baca montaj kontrolü Atık gaz ile taze hava arasında karışım olduğunda, alev brülörün üzerinde uçuşarak yanacağından, iyonisazyon elektrodu alevi göremez Ara bağlantılar ve baca çıkışı kontrol edilmelidir Baca bağlantılarını sıkıştırınız Sonraki kontrole geçiniz
Ateşleme trafosu Ateşleme trafosu çalışma gerilimi 220 VAC olmalıdır. Karrtan çıkış var ateşleme yapmıyor ise; ateşleme trafosunu değiştirin.
Alev oluşmadı
Su basıç anahtarı devre dışı
Hava prosestatı devre dışı
Kalorifer NTC sensöründe arıza olduğunda
İyonisazyon elektrodu İyonisazyon elektrodu iç yapısı (alev hissetme çubuğu ile kablo çıkışı ölçülerek sağlamlığı) kontrol edilmeli. İyonisazyon elektrodunu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ara kablo İyonisazyon çubuğu ara soketi ile karttaki giriş soketi arasında ki kablo da temazsızlık  olduğunda, bu arıza kodu oluşur.(Görülmesi gereken değer 0 Ω ) Ölçme sonucunda kapalı devre değil ise, ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart İyonisazyon çubuğu metal kısmınla, kart üzerinde ki ilgili soket girişi, avometre omaj kademesi ile kontrolü yapılır.( görülmesi gereken değer 0 Ω Ana kartı değiştiriniz
Su basınç anahtarı Basınç sensörü Sistemde yeterli su olduğu halde arıza veriyorsa basınç sensörünü değiştiriniz. Arızalı ise değiştirin Sonraki kontrole geçiniz
Su basıncı Manometre üzerinden su basıncını kontrol ediniz. Müşterimize durum izah ediniz, gerekli müdahaleyi yapınız. Sonraki kontrole geçiniz
Tesisat Tesisat kaçak kontolü yapılmalı Müşterimize durum izah ederek, tesisatçıya yaönlendirin. Sonraki kontrole geçiniz
Hava prosestatı Besleme voltajı Kombiye gelen besleme voltajı, 190 voltun altındaysa, fan motoru çalışma devri, yeterli hava basıncını sağlayamaz, prosestat konum değiştiremez. Müşterimize düşük voltajla ilgili açıklama yapınız.Otomatik voltaj regülatörü öneriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Sonraki kontrole geçiniz
Hermetik baca montaj kontrolü Baca montajı doğru olmadığında, fan çalışması ile prosestat konum değiştiremez. Baca montajı kontrol edilmelidir Baca bağlantılarını düzeltiniz Sonraki kontrole geçiniz
Fan motoru Fan motoru bobin direnci ölçülür. (24 kw 44kΩ, 28 kw 33kΩ, 35 kw 25kΩ) Fan motorunu değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Prosestad Diyafram ve kontaklar, slikon hortum üflenerek kontrol edilir Siviç kontağı konum değiştirmiyorsa prosestatı değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Venturi Vebturi sökülerek kontrol edilir. Venturi içinde tıkanıklık var ise temizleyiniz. Eğer venturide erime var ise mutlaka gaz basınç değerlerini kontrol ediniz. Sonraki kontrole geçiniz
Ara kablo Ana kart ilgili soketle (CN22 11-12 uçları), prosestat uçları arasında kablo kopuk kontrolü yapılır Kabloda kopuk var ise, ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Prosestat kontağını kapattığı, ana kart ilgili soketten (CN08  PF1-PF3 uçları) avometre omaj kademesinde ölçülerek  tespiti yapılmalıdır (CN08  PF1-PF3 uçları)  uçları kapalı devre
ise ana kartı değiştiriniz.

Airfel Family Cond Kombi Arıza Kodları

Kod                     Tipi                             Anlamı                           Reset Simgesi                    Anahtar Simgesi
10 Kalıcı

Mevcut denemeler sonunda: Bu alarm, mevcut 5 ateşleme denemesinde kombi yanmadığından üretilmiştir. Kombinin sıfırlanması (resetlenmesi) gerekir. İlave pompa çalışma süresi 30 saniye, ilave fan çalışma süresi 5 saniye. EVET HAYIR

11 Geçici Hatalı alev: Bu alarm, kombi ATEŞLEME AŞAMASINDAN (kıvılcım+gaz) ÖNCE ALEV tespit ettiği için üretilir. Kombi ateşlemeyi durdurur ve bekleme moduna geçer. Resetleme yapılırsa kombi çalışmaya devam eder, aksi halde ekranda arıza kodu 15 görüntülenir. HAYIR EVET

12 Geçici  2. Ateşleme denemesinden sonra oluşur. Ateşleme başarılı ise, kombi talep edilen ısıl yükle çalışır, aksi halde 5’inci denemenin de başarısız olması durumunda ekranda arıza kodu 10 görüntülenir.HAYIR HAYIR

13 Geçici Bu alarm, kablo demeti köprüsünde bir sorun olduğu için üretilmiştir. 3 ile 4 arasındaki soket J13’ü kontrol edin. HAYIR EVET

14 Kalıcı EVET HAYIR
15 Kalıcı Bekleme modunda nedensiz alev bulunması: Bu alarm, arıza kodu 11 nedeniyle üretilmiştir. Elektrot bağlantılarını, ateşleme transformatörünü, kablo demetini kontrol edin. EVET EVET

Kod                     Tipi                             Anlamı                           Reset Simgesi                    Anahtar Simgesi
20 Kalıcı Limit termostatlar: Bu alarm, bu sunumda “LİMİT TERMOSTATLAR” başlığı altında açıklanan bir veya daha fazla termostatın araya girmesi sonucunda üretilmiştir. Kombinin resetlenmesi gerekir. İlave pompalama süresi 30 saniye, ilave tahliye süresi 5 saniye. EVET HAYIR

21 Kalıcı Kablo demeti: Bu alarm, kablo demeti köprüsünde bir sorun olduğu için üretilmiştir. HAYIR EVET

22 Kalıcı 1 ile 2 arasındaki kullanılmayan J13 soketini kontrol edin, direnç 9.9 – 10 kW arasında olmalıdır. EVET HAYIR

23 Geçici HAYIR EVET

24 Kalıcı Kalorifer gidiş NTC sıcaklığı çok yüksek: Bu alarm, kalorifer gidiş NTC’sinin, 120 saniyeden uzun süre sürekli olarak su sıcaklığının 105 oC seviyesini aştığını algılandığı için üretilmiştir.EVET HAYIR
Kombinin resetlenmesi gerekir.
İlave pompalama süresi 60 saniye, ilave tahliye süresi 5 saniye.

25 Geçici Akış NTC sıcaklığı çok yüksek: Bu alarm, kalorifer gidiş NTC’sinin, 120 saniyeden uzun süre sürekli olarak su sıcaklığının 105 oC seviyesini aştığını algılandığı için üretilmiştir. HAYIR EVET
Brülör devreden çıkar ve pompa ile fan çalışmaya devam eder.
Durum otomatik olarak ortadan kalkmazsa, alarm arıza kodu 25 olarak ekrana yansır.

26 Kalıcı Geri dönüş NTC sıcaklığı çok yüksek: Bu alarm, geri dönüş NTC değerinin 120 saniyeden uzun süre sürekli olarak 95oC seviyesini aştığını algıladığı için üretilmiştir. EVET HAYIR
Kombinin sıfırlanması gerekir.
İlave pompalama süresi 60 saniye, ilave tahliye süresi 5 saniye.

27 Geçici Geri dönüş NTC sıcaklığı çok yüksek: Bu alarm, geri dönüş NTC değerinin 2 saniyeden uzun süre sürekli olarak 95oC seviyesini aştığını aştığını algıladığı için üretilmiştir. Brülör devreden çıkar, pompa ve fan çalışır. Durum otomatik olarak ortadan kalkmazsa, alarm arıza kodu 26 olarak ekrana yansır. HAYIR EVET

28 Kalıcı Geri dönüş sıcaklığı ile akış sıcaklığı arasında maksimum fark değerine ulaşıldı: Brülör açık ve modülasyon aşamasındayken, kombi kalorifer dönüş sıcaklığı ile gidiş sıcaklığı arasında aşağıdaki farkları algıladığında bu alarm üretilir. EVET EVET
30 saniye sonra T2 – T1 > 40 °C
60 saniye sonra T2 – T1 > 20 °C
90 saniye sonra T2 – T1 > 10 °C
Brülör devre dışı ve bloke.

29 Kalıcı Kablo demeti: Bu alarm, kablo demeti köprüsünde, 1 ile 2 arasındaki J13’te bir sorun olduğu için üretilmiştir. Kontrol edin. Direnç 9.9 – 10 kW olmalıdır. EVET EVET

30 Kalıcı Fabrika parametre ayarı hatalı (EEPROM okuma/yazma hatası): Ana baskılı devre kartının değiştirilmesi gerekmektedir. EVET HAYIR

31 Geçici HAYIR EVET

33 Kalıcı Fan hatası (hatalı fan hızı): Bu alarm, ateşleme döngüsü esnasında, fan hızının 10 saniye içerisinde minimum 600 d/dak değerine ulaşamadığından üretilmiştir. EVET EVET
Kombinin sıfırlanması gerekir.

34 Nihai Fan hatası TACHO (devir) sinyali: Bu alarm, ateşleme çevrimi sırasında fan devre kartının kontrol edilmesi için üretilmiştir. EVET HAYIR
Devir (Tacho) frekansının 5 saniye içerisinde 5 Hz seviyesine ulaşmaması nedeniyle oluşturulmuştur. Tamamlayıcı arıza kodu 33’tür.
Sıfırlama düğmesine basılarak kombinin sıfırlanması gerekir.

35 Geçici Fan hatası TACHO (devir) sinyali: Bu alarm, fan devreden çıktıktan 15 saniye sonra bile fanın elektronik kartının halen devir sinyali algıladığı için üretilmiştir. HAYIR EVET

36 Geçici Fabrika parametre ayarı hatalı (EEPROM okuma/yazma hatası): Ana baskılı devre kartının değiştirilmesi gerekmektedir. HAYIR EVET

37 Kalıcı Fan hatası (hatalı fan hızı): Bu alarm, ateşleme döngüsü esnasında, fan hızının 10 saniye içerisinde minimum 7500 d/dak değerini aştığı için üretilmiştir. EVET EVET
Sıfırlama düğmesine basılarak kombinin sıfırlanması gerekir.

38 Kalıcı Fabrika parametre ayarı hatalı (EEPROM okuma/yazma hatası): Ana baskılı devre kartının değiştirilmesi gerekmektedir. EVET EVET

40 Kalıcı Cihazda su basıncı yok: Bu alarm, ısıtma sistem basıncının 60 saniyeden uzun süre devamlı olarak 0,3 bara düştüğünden üretilmiştir. EVET HAYIR
SIFIRLAMA düğmesine basılarak kombinin sıfırlanması gerekir.

41 Geçici Cihazda su basıncı çok düşük: Bu alarm, ısıtma sistem basıncı seviyesinin 0,3 bar düzeyinin altına düştüğünden üretilmiştir. HAYIR EVET
Sonraki 60 saniye boyunca brülör devreden çıkar.
60 saniye içerisinde basınç 0.4 bar seviyesinin üzerine çıkarsa brülör normal şekilde çalışır, aksi halde arıza kodu 40 görüntülenir.

42 Kalıcı Su basınç transducer arızası: Transducer’in, elektronik karta, 0 ile 6 bar basınçlarına karşılık gelen gerilimler dışında(kısa veya açık devre) bir gerilim gönderdiği anda üretilir (önceki iki alarm gerçekleşmeden). 4 haneli ekranda “—-” görüntülenir. EVET EVET
Kontrol edin: Kablo demeti veya su basınç transducerı hatalı.

50-51 52-53 54-55 Nihai Dahili arıza: Bu arıza EEPROM okuma/yazma hatasından, hata okuma parametrelerinden veya devre kartı iç hatasından kaynaklanabilir. EVET EVET

56-57 58-59 Tüm arıza kodları için ayar parametrelerini ve kablo bağlantılarını kontrol edin.
Hala sorun varsa elektronik kartları değiştirin.

60 Geçici Sıcak kullanım suyu sensörü NTC3 kısa veya açık devre: Bu alarm, kullanım suyu sensörü NTC3 değerinin 2 saniyeden uzun süre devamlı olarak 120 oC’nin üzerinde veya -10 oC’nin altında olduğundan üretilmiştir. HAYIR EVET
Sıcaklık 2 saniye içerisinde doğru aralığa (118 oC veya -8 oC) dönerse alarm otomatik olarak sıfırlanır.
Arıza SADECE kombi bekleme modundayken ve SADECE PARAMETRE 10, 1, 2 veya 4 olarak ayarlıyken görüntülenir.
Kombi, sıcak kullanım suyu üretmeye devam eder ancak KALORİFER GİDİŞ NTC1 sensörünü 55 o C’de sabit tutar, 60 oC’de devreden çıkartır ve 55 oC’de devreye sokar (SÜRDÜRME İŞLEVİ).

70 Kalıcı Kalorifer gidiş NTC1 sensöründe kısa veya açık devre: Kalorifer gidiş NTC1 sensöründe algılanan değerin 2 saniyeden uzun bir süre devamlı olarak aralığının dışında kaldığında üretilir: EVET EVET
T1 > 120°C NTC1 kısa devre
T1 < -10°C NTC1 açık devre
Brülör, koruma amaçlı olarak devreden çıkar.
RESETLEME düğmesine basılarak kombinin sıfırlanması gerekir.

71 Geçici Maksimum kalorifer gidiş NTC1 sıcaklığına ulaşıldı: Brülör devrede, modülasyon yaparken ve kalorifer gidiş NTC1 sensör değeri T1 > 95°C iken üretilir. HAYIR HAYIR
Buna bağlı değerler AŞIRI SICAKLIK SAYACI ile 0.25 saniyede bir güncellenir.
Brülör bu süre zarfında devrede tutulur.

72 Kalıcı Geri dönüş NTC2 sensöründe kısa veya açık devre: Geri dönüş NTC2 sensörü algılanan değer, 2 saniyeden uzun süre devamlı olarak aralığının dışında kaldığında üretilir: EVET EVET
T2 > 120°C NTC2 kısa devre
T2 < -10°C NTC2 açık devre
Brülör, koruma amaçlı olarak devreden çıkar.
RESETLEME düğmesine basılarak kombinin resetlenmesi gerekir.

74 Kalıcı DT1/dt çok yüksek veya dT2/dt çok yüksek (su sirkülasyonu yok) Brülör her devreye girdiğinde ve sistem modülasyona başladığında kombi kalorifer gidiş ve geri dönüş sıcaklıklarını kontrol eder. EVET HAYIR
6 saniye sonra her iki sıcaklığı yeniden kontrol eder.
İlk 6 saniye içerisinde sıcaklıklardan biri veya her ikisi de çok hızlı yükselirse alarm üretilir:
dT1/dt > 15oC (dT1 MAKS fark) brülör devreden çıkartılır ve bloke edilir.
dT2/dt > 12oC (dT2 MAKS fark) brülör devreden çıkartılır ve bloke edilir.
Kombinin resetlenmesi gerekir.
60 saniye boyunca ilave pompalama yapılır.

77 Geçici Yerden ısıtma termostatında aşırı ısınma: Yerden ısıtma sistemini koruyan emniyet termostat kontağı açıldığında bu alarm üretilir. HAYIR EVET
Brülör devre dışı ve bloke.

78 Geçici Kalorifer gidiş sıcaklığı ile geri dönüş sıcaklığı arasında maksimum fark değerine ulaşıldı: Brülör açık, modülasyon yaparken; T1-T2 arasındaki fark >35°C (maksimum fark) iken üretilir. HAYIR EVET
İlgili eğerler AŞIRI SICAKLIK SAYACI ile 0.25 saniyede bir güncellenir.
Brülör bu esnada çalışmaya devam eder ancak daha sonra maksimum deneme sayısı nihai arıza kodu 79 ile görüntülenir.

79 Kalıcı Kalorifer gidiş sıcaklığı ile geri dönüş sıcaklığı arasında maksimum fark değerine ulaşıldı: Bu alarm, T1-T2 > 35 oC (T MAKSİMUM fark) değeri AŞIRI SICAKLIK SAYACININ 100 denemesinden sonra hâlâ çok yüksek olduğunda üretilir. EVET HAYIR
Brülör devre dışı ve bloke.
İlave pompalama süresi 30 saniye, ilave tahliye süresi 5 saniye.
Kombinin sıfırlanması gerekir.
8X Bu alarmlar kullanılmaz ve devre kartı yazılımında kayıtlı değildir. EVET EVET
8X HAYIR EVET
8X EVET EVET
8X HAYIR EVET

92 Nihai Yoğuşma veya kısa devre var: Bu alarm, arıza kodu 93, 30 saniyeden uzun süre devamlı oluştuğunda üretilir. EVET HAYIR
Brülör devreden çıkar ve pompa yüksek devirle çalışır.
Resetleme düğmesine basılarak kombinin sıfırlanması gerekir.

93 Geçici Yoğuşma veya kısa devre var: Bu alarm, yoğuşma devresi tarafından algılanan gerilim 5 saniyeden uzun süre ALT SINIRIN (1,20V) altında olduğunda üretilir. HAYIR EVET
Sinyal 5 saniyeden uzun süre sonra normal aralığa döndüğünde otomatik olarak sıfırlanır.

94 Kalıcı Yoğuşma sensör kablosu veya açık devre: Bu alarm, arıza kodu 95, 30 saniyeden uzun süre devamlı oluştuğunda üretilir. EVET EVET
Brülör devreden çıkar ve pompa yüksek devirle çalışır.
Sıfırlama düğmesine basılarak kombinin sıfırlanması gerekir.
95 Geçici Yoğuşma sensörü kablosu veya açık devre: Bu alarm, yoğuşma devresi tarafından algılanan gerilim 5 saniyeden uzun süre ÜST SINIRIN (2.39 V) üzerinde olduğunda üretilir. HAYIR EVET
Sinyal 5 saniyeden uzun süre sonra normal aralığa döndüğünde otomatik olarak sıfırlanır.

 

 Airfel Chaffoteaux Alixia Kombi Arıza Kodları

ALIXIA Arıza Sebebi Kontrol Merkezi Açıklama/Yapılacak Kontrol / Ölçülecek değer Sonuç
Arıza Kodu ve Açıklaması Problemli Ok
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı Limit termostat kontağı 102º±4ºC ısıyı gördüğünde kontağını açar ve bu arıza kodu oluşur. Limit termostat Limit termostat bimetal üzerinde ki ısı,oda sıcaklığına (20-25º) gelmesi beklendikten sonra,avometre omaj kademesinde alınarak limit termostat uçlarından ölçüm yapılır. Normal ısıda, kontak  kapalı devre değil ise limit termostatı değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
l l
Ana eşanjörde aşırı ısınma var
(Limit termostat müdahalesi)
Limit termostat, ana kart arası ara kablo Limit termostat kontağı kapalı devre olsa bile, ara kablodaki kopuk / temassızlık da, bu arıza koduna sebebiyet verir.Kontrol, söz konusu ara kablonun avometre ile kopuk kontrolü yapılarak, sağlanır. Ara kabloda kopuk var ise,ara kabloyu onarınız / değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Limit  termostat Limit termostat kapalı devre olsada, ana kart bu yorumu yapamaz.Kontrolü CN22 8-9 uçlarından yapılır. CN22 8-9 uçları kapalı devre ise ana kartı değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Isı Sensörleri (NTC) Isı sensörleri ısı hissedemediğinde ana karta yanlış ısı bilgisi vereceğinden 102 ± 4 derecede limit termostat açar. Kontrolü sensör değerleri ölçülerek yapılır. 20º≈12KΩ-40º≈5,KΩ-80º≈1,5KΩ Sensörde 20º≈102KΩ-40º≈5KΩ – 80º≈1,5KΩ değerleri görülmüyorsa arızalı sensörü değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Kalorifer  ayar düğmesi maksimumda tutulup,gidiş dönüş vanaları kapatılarak kombi çalıştırılır.Kalorifer çalışması 80ºC ye  geldiğinde, kalorifer modu çalışmasının durma kontrolü yapılır. Maksimum ayarda 80 derecede cihaz kapanmıyorsa, ana kartı değiştiriniz.
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı Ana eşanjör üzerindeki  ısı sensörlerinden, gidiş suyu sensörünün ısısı ile dönüş suyu sensörünün ısıları  arasında ki, ısı farkı 50º olduğunda bu arıza kodu oluşur. Kalorifer tesisatı filtresi,tüm vanalar. Filtre temizliği kontrolü , vanaların; açık,kapalı, yarı açık ve doğru reglaj ayar kontrolü. Müşterimize durum izah ediniz,gerekli müdahaleyi yapınız Sonraki kontrole geçiniz
l l l
Su eksikliği / Sirkülasyon hatası Isı Sensörleri (NTC Yanlış ısı ölçmelerde bu  arıza kodu söz konusu olur.Kontrolü, gidiş ve dönüş ısıları ölçülürerek,olması gereken sensör değeri ile gerçek sensör değerleri tespit edilir. 20º≈12KΩ-40º≈5KΩ-80º≈1,5KΩ Arızalı olan ısı sensörlerini değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Sirkülasyon Pompası Pompa motoru elektrik beslemesini kontrol edin Arızalı ise değiştirin Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Isı sensörlerinden gelen ısı bilgilerini algılayamayarak, bu arıza kodunu verir. Kontrolü; gidiş ve dönüş suyu ısıları ölçülerek, olması gereken sensör değerleri, ana kartta ilgili bağlantı soketinde okunması ile yapılır. Gidiş   suyu NTC sensörü CN04  5-6  uçları  Dönüş suyu NTC sensörü CN22  4-5 uçları Sensör üzerinde ölçülen doğru değerler, ana kart CN04 5-6  ve  CN 22 4-5 soketlerinde okunuyorsa, ana kartı değiştiriniz
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı Isı sensör direncinin, kopuk(açık devre) olması durumunda, bu arıza kodu oluşur. Gidiş Isı Sensörü (NTC Gidiş suyu ısı hissedicisinin  (NTC) soketi çıkarılarak, avometre ile omaj kontrolü yapılır. Sensörde değer okunamıyorsa (Açık devre ise).Gidiş Isı sensörünü (NTC) değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
l l l
Kalorifer çıkış suyu sensörü NTC 1 de arıza
( Kısa devre veya sinayl yok )
Gidiş Sensörü ile, ana  kart ilgili soket arası ara kablo Kabloda  kopuk olduğunda bu arıza kodu oluşur. Avometre  omaj kademesinde, kablo kopuk kontrolü yapılır Ara kablonun sensör tarafı ile, CN04 5-6 uçları arasında, kopuk var ise ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Sensör den gelen bilginin Ana kart tarafından görülmediğinde, bu arıza kodu oluşur.Kontrolü sensör üzerinde  ölçülen değerin, ana kart                                                                                 CN04 soketi   5-6 nolu giriş uçlarında görülmesiyle yapılır Sensör değeri, soket te ilgili yerde görülüyorsa;ana kartı değiştiriniz
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı Isı sensör direncinin, kopuk(açık devre) olması durumunda, bu arıza kodu oluşur. Dönüş Isı Sensörü (NTC Dönüş suyu ısı hissedicisinin  (NTC) soketi çıkarılarak, avometre ile omaj kontrolü yapılır. Sensörde değer okunamıyorsa (Açık devre ise).Gidiş Isı sensörünü (NTC) değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
l l l
Kalorifer dönüş suyu sensörü NTC 2 de arıza
( Kısa devre veya sinayl yok )
Gidiş Sensörü ile, ana  kart ilgili soket arası ara kablo Kabloda  kopuk olduğunda bu arıza kodu oluşur. Avometre  omaj kademesinde, kablo kopuk kontrolü yapılır Ara kablonun sensör tarafı ile, CN22 4-5 uçları arasında, kopuk var ise ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Sensör den gelen bilginin Ana kart tarafından görülmediğinde, bu arıza kodu oluşur.Kontrolü sensör üzerinde  ölçülen değerin, ana kart                                                                                 CN22 soketi   4-5  nolu giriş uçlarında görülmesiyle yapılır Sensör değeri, soket te ilgili yerde görülüyorsa;ana kartı değiştiriniz
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı  Şebeke besleme hatası.Topraklama hatası Şebeke besleme klemensi Şebeke gerilimi ve topraklama ölçümü yapılır. Şebeke gerilimi 220 VAC olmalı.
Nötr-Toprak arası 1.5 VAC geçmemelidir.Ölçüm değerleri normal ise kartı değiştiriniz.
l l
Elektronik kartta arıza
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı Zayıf/Hatalı soket
bağlantısı.
Ara bağlantı soket grupları Dönüş suyu ısı hissedicisinin  (NTC) soketi çıkarılarak, avometre ile omaj kontrolü yapılır. Sensörde değer okunamıyorsa (Açık devre ise).Gidiş Isı sensörünü (NTC) değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
l l
Elektronik kart iletişim arızası Gidiş Sensörü ile, ana  kart ilgili soket arası ara kablo Kabloda  kopuk olduğunda bu arıza kodu oluşur. Avometre  omaj kademesinde, kablo kopuk kontrolü yapılır Ara kablonun sensör tarafı ile, CN22 4-5 uçları arasında, kopuk var ise ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı Reset düğmesine 5 defa basılması Şebeke besleme gerilimi
Şebeke gaz basıncı
Sistem su basıncı
Atık gaz sistemi
Elektronik kart bağlantıları
Parçaların sağlamlık kontrolü
Şebeke besleme gerilimi, Şebeke gaz basıncı, Sistem su basıncı
Atık gaz sistemi, Elektronik kart bağlantıları, Parçaların sağlamlık kontrolü sırasıyla kontrol edilmelidir.
Şebeke gerilimi 220 VAC olmalı.
Nötr-Toprak arası 1.5 VAC geçmemelidir.Ölçüm değerleri normal ise diğer kontollere göre arızalı parçayı değiştirin
l
Reset düğmesine 5 defa basılması
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı  Şebeke besleme hatası.Topraklama hatası Şebeke besleme klemensi Şebeke gerilimi ve topraklama ölçümü yapılır. Şebeke gerilimi 220 VAC olmalı.
Nötr-Toprak arası 1.5 VAC geçmemelidir.Ölçüm değerleri normal ise kartı değiştiriniz.
l l
Elektronik kart hatası
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı İyonisazyon elektrodu alevi görmediğinde bu arıza kodu oluşur Ön ateşleme gaz basıncı Ön ateşleme gaz basıncı düşük olduğunda bu arıza kodu görülür. Manometre ile gaz ayarları kontrol edilir.Min 2.3 mbar olmalı Gaz ayarlarını düzeltiniz Sonraki kontrole geçiniz
l
İyonizasyon emniyetinin devreye girmesi Hermetik baca montaj kontrolü Atık gaz ile taze hava arasında karışım olduğunda, alev brülörün üzerinde uçuşarak yanacağından, iyonisazyon elektrodu alevi göremez .Ara bağlantılar ve baca çıkışı kontrol edilmelidir Baca bağlantılarını sıkıştırınız Sonraki kontrole geçiniz
İyonisazyon elektrodu İyonisazyon elektrodu iç yapısı (alev hissetme çubuğu ile kablo çıkışı ölçülerek sağlamlığı) kontrol edilmeli. İyonisazyon elektrodunu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ara kablo İyonisazyon çubuğu ara soketi ile karttaki giriş soketi arasında ki kablo da temazsızlık  olduğunda, bu arıza kodu oluşur.(Görülmesi gereken değer 0 Ω ) Ölçme sonucunda kapalı devre değil ise, ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart İyonisazyon çubuğu metal kısmınla, kart üzerinde ki ilgili soket girişi, avometre omaj kademesi ile kontrolü yapılır.( görülmesi gereken değer 0 Ω Ana kartı değiştiriniz
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı Kombi çalışmadığı durumda alev algılaması tespit ettiğinde bu arıza kodu oluşur. Gaz valfi Kombi çalışırken, gaz valfinin ana gaz yolu bobin kablosu çıkarılarak alev kontrolü yapılmalıdır. Eğer yanma devam ediyorsa gaz valfi mekanik hasarlıdır. Gaz valfini değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
l l l l
Gaz vanası kapalı olduğu durumda
alev algılanması
Ana kart Gaz valfi sağlam olduğu halde bu arıza kodu görünüyorsa ana kart değiştirilir. Ana kartı değiştiriniz
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı Çalışma işlemi başladığında ateşleme denemesi yapılırken,  iyonisazyon elektrodu alevi, 5-6 saniye içersinde görmediğinde, bu arıza kodu oluşur Hermetik kombilerde baca bağlantıları kontrolü Alev uçuşarak oluştuğunda ,iyonisazyon elektrodu alevi göremez.İç, dış baca bağlantılarını kontrol edilmeli. Baca bağlantılarını  sıkıştırınız Sonraki kontrole geçiniz
l l l l
Alev kesintisi Gaz giriş basıncı kontrolü Gaz valfi giriş basıncı  ölçülür. DG 17-21  mbar LPG 27-37 mbar arası olmalı. Müşterimize durum izah edilir Sonraki kontrole geçiniz
Gaz valfi ön ateşleme kontrolü Gaz valfi çıkış minumum basıncı kataloglardaki değerde olmalı Ön ateşleme gaz ayarını yapınız Sonraki kontrole geçiniz
Gaz valfi EMNİYET VENTİLİ kontrolü Ölçüm tablosuna bakarak ölçüm yapılmalı, Ev1=878 kΩ ölçülmeli Ölçüm tablosuna bakarak  ölçüm yapılmalı, Ev2=686 kΩ ölçülmeli
Modülasyon bobini ölçümü yapılmalı                    =80  kΩ ölçülmeli
Bobinlerde gerekli bobin direnci okunmuyorsa, gaz valfini değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Ölçüm tablosuna bakarak ölçüm yapılmalı, ana gaz yolu gerilim çıkışı 220 VAC ölçülmeli   Modülasyon bobini çıkış gerilimi 24 VDC ölçülmeli Ölçüm yapılan soket uçlarında 220 VAC ve 24 VDC okunmuyorsa Ana kartı değiştiriniz.
40 50 60 70 80 90 Kırmızı Sarı Prosestat diyaframı ile birlikte,prosestad sivic kontağının fan çalışmasından belli bir süre sonra konum değiştirmediğinde, bu arıza kodu oluşur. Besleme voltajı Kombiye gelen besleme voltajı, 190 voltun altındaysa, fan motoru çalışma devri, yeterli hava basıncını sağlayamaz, prosestat konum değiştiremez. Müşterimize düşük voltajla ilgili açıklama yapınız.Otomatik voltaj regülatörü öneriniz. Sonraki kontrole geçiniz
l
Hava prosestat basınç hatası Hermetik baca montaj kontrolü Baca montajı doğru olmadığında, fan çalışması ile prosestat konum değiştiremez. Baca montajı kontrol edilmelidir Baca bağlantılarını düzeltiniz Sonraki kontrole geçiniz
Fan motoru Fan motoru bobin direnci ölçülür. (24 kw 63Ω ) Fan motorunu değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Prosestad Diyafram ve kontaklar, slikon hortum üflenerek kontrol edilir Siviç kontağı konum değiştirmiyorsa prosestatı değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ara kablo Ana kart ilgili soketle (CN22 11-12 uçları), prosestat uçları arasında kablo kopuk kontrolü yapılır Kabloda kopuk var ise, ara kabloyu değiştiriniz
Ana kart Prosestat kontağını kapattığı, ana kart ilgili soketten (CN22  11-12 uçları) avometre omaj kademesinde ölçülerek  tespiti yapılmalıdır CN22 11-12 uçları kapalı devre
ise ana kartı değiştiriniz.

 

2 yorumlar

  1. İyi günler bende airfel DIGI FIX DUD bulunmakta kombi ortalama 2 dk bir uyarı sesi üretmekte herhangi bir hatta kodu yok kombi calisiyor ama nedenini algılayamadım Yardımcı olursanız sevinirim.
    İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonHemen Ara